تبریک انتصاب دکتر رادمقدم به عنوان مدیر گروه شیمی آلی

05 02 2024
کد خبر : 9921222
تعداد بازدید : 1788

 با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم دانشکده شیمی، آقای دکتر رادمقدم به مدت 2 سال به سمت مدیر گروه شیمی آلی با شرح وظایف پیوست منصوب می شوید.
از پروردگار بزرگ توفیق روز افزون شما را برای خدمت به جامعه دانشگاهی خواستاریم.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب